Kunshan Huguang Auto Harness Co.,Ltd. heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van CNY 2.310,04 miljoen, tegen CNY 1.423,97 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen CNY 2.447,84 miljoen, tegen CNY 1.531,2 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 1,06 miljoen, tegen een nettowinst van CNY 74,23 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,003, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,2 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,003, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,2 een jaar geleden.