Op 12 mei 2023 kondigde Kumagai Gumi Co., Ltd. in haar persbericht aan dat zij heeft besloten zich te verzetten tegen de voorstellen die door Oasis Investments II Master Fund Ltd. zijn ingediend voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in juni 2023 zal worden gehouden. De voorstellen zijn als volgt, (i) Verwerving van Treasury Stock: Aankoop van in totaal 8.790.000 aandelen tegen een aankoopprijs van 23,72 miljard Yen, (ii) Bestemming van het overschot: 188 Yen, verminderd met de dividenden uit ingehouden winst per aandeel gewone aandelen, (iii) Wijziging van de statuten (Oprichting van Strategische Evaluatiecommissie). De onderneming heeft zich tegen de voorstellen verzet met de volgende verklaringen, (i) De uitvoering van de aandeleninkoop zou de stabiliteit van de financiële basis van de groep aanzienlijk ondermijnen en zou schadelijk zijn voor de belangen van de aandeelhouders, (ii) Het voorgestelde dividend is buitensporig hoog en niet in overeenstemming met het basisdividendbeleid van de onderneming, (iii) Een dergelijke wijziging kan leiden tot starheid in de besluitvorming van het management en de flexibiliteit van het management aantasten.