Kumagai Gumi Co.,Ltd. heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar verwacht het bedrijf op geconsolideerde basis een netto-omzet uit voltooide bouwcontracten van JPY 433.100 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 15.200 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 10.400 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 240,56.

Voor het jaar verwacht het bedrijf op niet-geconsolideerde basis een netto-omzet uit voltooide bouwcontracten van JPY 311.000 miljoen, een winst van JPY 7.800 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 179,98.