Kumagai Gumi Co.,Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van voltooide bouwcontracten van 442.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 23.200 miljoen JPY, een winst toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 16.200 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 364,56 JPY.