Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.63 voor het boekjaar 2023.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

● De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.


Zwakke punten

● Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.