Het onderzoek van Hauck & Aufhauser bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Geen belangrijke wijziging van het koersdoel dat is vastgesteld op 129 EUR ten opzichte van 130 EUR.