KOP Limited kondigde aan dat Dr. Ho Kah Leong @ Ho Kah Leung ("Dr. Ho") met ingang van 30 juni 2023 zal aftreden als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf. Bij zijn pensionering zal Dr. Ho zijn functies als voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Audit- en Risicocommissie en Benoemingscommissie neerleggen. De heer Jimmy Yim Wing Kuen ("de heer Yim") wordt met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf.

Na zijn benoeming in de Raad zal de heer Yim ook worden benoemd tot Voorzitter van het Vergoedingscomité, lid van het Audit- en Risicocomité en het Benoemingscomité. De Raad heeft geoordeeld dat de heer Yim onafhankelijk is in de zin van Regel 704(7) van de Catalistregels. Dienovereenkomstig heeft de Raad de benoeming van Dhr. Yim als Onafhankelijk Bestuurder goedgekeurd.

(C) Wijzigingen in de samenstelling van de Raad en de Comités van de Raad (met ingang van 1 juli 2023) Als gevolg van de bovenvermelde wijzigingen, met ingang van 1 juli 2023, zal de samenstelling van de Raad en de Comités van de Raad als volgt zijn: Raad van Bestuur: Mevrouw Ong Chih Ching (Uitvoerend Voorzitter en Uitvoerend Bestuurder), Mevrouw Leny Suparman (Group Chief Executive Officer en Uitvoerend Bestuurder), De heer Ng Hin Lee (Lead Independent Director), Mevrouw Yu-Foo Yee Shoon (Onafhankelijk Bestuurder), De heer Jimmy Yim Wing Kuen (Onafhankelijk Bestuurder). Audit- en Risicocomité: Dhr. Ng Hin Lee (voorzitter), Mw. Yu-Foo Yee Shoon Dhr. Jimmy Yim Wing Kuen Remuneratiecommissie Dhr. Jimmy Yim Wing Kuen (voorzitter) Dhr. Ng Hin Lee Mw. Yu-Foo Yee Shoon Benoemingscommissie Mw. Yu-Foo Yee Shoon (voorzitter) Dhr.