De Raad van Bestuur van KOP Limited kondigt de benoeming aan van mevrouw Sharon Lim Siew Choo als secretaris van het bedrijf en het ontslag van mevrouw Shirley Tan Sey Liy als secretaris van het bedrijf met ingang van 14 november 2023.