Konica Minolta, Inc. kondigt een winstverwachting aan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet van JPY 1.150.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 18.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van JPY 4.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 8,09.