De raad van bestuur van Kong Sun Holdings Limited maakt hierbij bekend dat de heer Jin Yanbing met ingang van 25 november 2022 zijn ontslag heeft ingediend als Chief Executive Officer, met het oog op zijn persoonlijke loopbaanontwikkeling.