Kong Sun Holdings Limited maakt bekend dat de heer Wang Shaoyuan ("de heer Wang") zijn ontslag heeft ingediend als uitvoerend bestuurder van de onderneming met ingang van 9 mei 2023 om meer tijd te kunnen besteden aan zijn persoonlijke zaken.