De raad van bestuur van Kong Sun Holdings Limited kondigt hierbij aan dat de heer Jin Yanbing zijn ontslag heeft ingediend als uitvoerend bestuurder en met ingang van 25 november 2022 niet langer voorzitter is van de raad van bestuur van de vennootschap, met het oog op de ontwikkeling van zijn persoonlijke carrière. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Xian He met ingang van 25 november 2022 is benoemd tot uitvoerend Bestuurder. De biografische gegevens van de heer Xian worden hieronder weergegeven: De heer Xian He, 34 jaar oud, trad in mei 2014 in dienst bij de Groep als manager van het kantoor van de president.

Sindsdien werkte hij in verschillende functies bij de Vennootschap en haar dochterondernemingen. Momenteel is de heer Xian directeur van de volgende dochterondernemingen van de Groep, waaronder Guangzhou Baoqian Internet Microfinance Limited, Qiangmao Energy Eerduosi Limited en Beijing Runfeng Yuanda Microfinance Limited. Hij is ook de senior vice-president van de onderneming.

De heer Xian heeft meer dan 12 jaar ervaring in bedrijfsmanagement. Hij behaalde in 2010 een bachelordiploma automatisering aan de Central South University. Na het ontslag van de heer Jin als uitvoerend bestuurder met ingang van 25 november 2022 is hij niet langer lid van het benoemingscomité van de Raad (het "Benoemingscomité") en het Bezoldigingscomité.

De heer Jiang Hengwen, een niet-uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap, is benoemd tot Voorzitter met ingang van 25 november 2022.