Kong Sun Holdings Limited heeft aangekondigd dat, met ingang van 8 november 2022: Dhr. Qin Hongfu ontslag heeft genomen als uitvoerend Bestuurder en financieel directeur van de Vennootschap; Dhr. Lang Wangkai ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder en niet langer voorzitter is van het Benoemingscomité en lid van elk van de Remuneratiecommissie
en het Auditcomité; Dhr. Wang Shaoyuan is benoemd tot uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap; en mevrouw Tang Yinghong is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Benoemingscomité en lid van zowel het Vergoedingscomité als het Auditcomité. De heer Wang Shaoyuan, 43 jaar oud, trad in november 2013 in dienst bij de Groep als adjunct-directeur van de financiële afdeling. Sindsdien heeft hij verschillende functies bekleed bij de Vennootschap en haar dochterondernemingen. Hij heeft meer dan 17 jaar ervaring in bedrijfs- en financieel management. Hij behaalde een bachelordiploma in management aan de Jilin University of Finance and Economics n 2005. Mevrouw Tang, 58 jaar oud, heeft meer dan 35 jaar juridische ervaring. Mevrouw Tang is momenteel viceprofessor aan de rechtenfaculteit van de Hunan Normal University. Mevrouw Tang behaalde een bachelor in de rechten aan de Xiangtan Universiteit en een master in de rechten aan de Hunan Normal Universiteit. Mevrouw Tang heeft op 8 november 2022 een benoemingsbrief voor een termijn van 3 jaar met de vennootschap gesloten en is onderworpen aan pensionering door rotatie en herverkiezing en andere gerelateerde bepalingen Na het ontslag van de heer Lang als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 8 november 2022 is hij niet langer voorzitter van het benoemingscomité van de raad (het "Benoemingscomité") en lid van elk van het Bezoldigingscomité en het auditcomité van de raad (het "Auditcomité"). Mevrouw Tang, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, is met ingang van 8 november 2022 benoemd tot voorzitter van het benoemingscomité en lid van zowel het bezoldigingscomité als het auditcomité.