Kong Sun Holdings Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Het bedrijf verwacht voor de periode een nettoverlies van niet meer dan ongeveer RMB20.000.000, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer RMB89.465.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. De verwachte daling van het nettoverlies van de Groep voor de Periode is voornamelijk toe te schrijven aan een combinatie van de volgende factoren: een stijging van het aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen van ongeveer RMB40.000.000; en een daling van de financieringskosten van ongeveer RMB30.000.000 als gevolg van een daling van de totale leningen tijdens de Periode.