Kong Sun Holdings Limited deelde mee dat op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-gecontroleerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, de Groep naar verwachting een nettoverlies zal boeken van ongeveer RMB 40.000.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer RMB 40.909.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019. Het verwachte nettoverlies van de Groep was voornamelijk toe te schrijven aan een combinatie van de volgende factoren: een daling van de brutowinst van ongeveer RMB 130.000.000 als gevolg van een daling in de verkoop van elektriciteit; een daling van het bijzondere waardeverminderingsverlies op een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, in verband met de zeer aanzienlijke afstoting van (Huzhou Xianghui Solar Power Co. Ltd.) van ongeveer RMB 98.000.000; een daling van de administratieve kosten met ongeveer RMB 80.000.000 als gevolg van een daling van de totale personeelsbeloningen, huurkosten en andere administratieve kosten; en een daling van de winst op de verkoop van dochterondernemingen, netto met ongeveer RMB 47.000.000.