Kong Sun Holdings Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De groep verwacht een nettoverlies tussen ongeveer RMB 320.000.000 en RMB 380.000.000 voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer RMB 290.319.000 voor het jaar dat eindigt op 31 december 2022.