Kong Sun Holdings Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De Groep zal naar verwachting een nettoverlies in de orde van grootte van ongeveer RMB 200.000.000 tot RMB 300.000.000 voor de periode boeken, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer RMB 935.339.000 voor het jaar eindigend op 31 december 2021.