Kong Sun Holdings Limited heeft op 26 april 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag heeft haar accountant, BDO LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of het bedrijf zijn activiteiten kan voortzetten.