Komori Corporation heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een herziene netto-omzet van JPY 104.200 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 4.850 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 4.700 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 88,58, vergeleken met de eerder verwachte netto-omzet van JPY 105.700 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 3.300 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 3.100 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 57,57.