Komori Corporation Komori Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 105.700 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 3.300 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 3.100 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 57,57.