De Raad van Bestuur van Kohl's Corporation heeft een regulier kwartaaldividend van $0,50 per aandeel op de gewone aandelen van het bedrijf vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 3 april 2024 aan aandeelhouders die op 20 maart 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven.