KnightSwan Acquisition Corporation heeft aangekondigd dat mevrouw Anne K. Altman, mevrouw S. Leslie Ireland, mevrouw Dawn Meyerriecks, mevrouw Laura Price en dr. Merlynn Carson benoemd zijn tot lid van de raad van bestuur van het bedrijf. Mevrouw Altman, mevrouw Ireland, mevrouw Meyerriecks, mevrouw Price en Dr. Carson zijn elk onafhankelijke bestuurders. Met ingang van 20 januari 2022 werden Mevr. Ireland, Mevr. Meyerriecks en Mevr. Price benoemd tot lid van het Auditcomité van de raad, waarbij Mevr. Price de functie van voorzitter van het Auditcomité bekleedt. Met ingang van 20 januari 2022 worden mevrouw Altman, Dr. Carson en mevrouw Meyerriecks benoemd tot lid van het Vergoedingscomité van de Raad, en mevrouw Altman wordt voorzitter van het Vergoedingscomité. Met ingang van 20 januari 2022 worden mevrouw Altman, Dr. Carson en mevrouw Ireland benoemd tot lid van het Comité Benoemingen en Corporate Governance van de Raad, en wordt mevrouw Ireland voorzitter van het Comité Benoemingen.