Overzicht

● Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.


Zwakke punten

● De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.

● De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.

● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

● De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.