Kinepolis Group NV zal aan de Algemene Vergadering een brutodividend van € 0,55 per aandeel voorstellen.