PNX Metals Limited (ASX:PNX) (?PNX?de Onderneming?) heeft kennis genomen van de ASX-aankondiging van Kin Mining NL (ASX:KIN) van 15 februari 2024. PNX bevestigde dat het een ongevraagd, niet-bindend, indicatief en onvolledig voorstel met betrekking tot een mogelijke fusie van KIN (Indicatief Voorstel) heeft ontvangen en vervolgens voorlopige besprekingen met KIN is begonnen over het Indicatieve Voorstel.

De besprekingen bevinden zich in een vroeg stadium en blijven onvolledig, en er is geen zekerheid dat het Indicatieve Voorstel of enige andere transactie tot stand zal komen. Aandeelhouders van PNX hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Mocht het tot een transactie komen, dan zal PNX een verdere aankondiging doen aan de markt in overeenstemming met zijn continue openbaarmakingsverplichtingen.

Om PNX in deze zaak te adviseren, zijn Taylor Collison Limited aangesteld als financieel adviseur en Piper Alderman als juridisch adviseur. De raad van bestuur van PNX heeft toestemming gegeven voor publicatie van deze aankondiging aan de ASX.