Khandelwal Extractions Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het vierde kwartaal maakte het bedrijf bekend dat de totale inkomsten INR 0,411 miljoen bedroegen, tegen INR 0,486 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen INR 0,206 miljoen, tegen een nettoverlies van INR 0,155 miljoen een jaar geleden. Voor het hele jaar bedroegen de totale inkomsten INR 1,729 miljoen, tegen INR 1,896 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg INR 2,527 miljoen, tegen INR 4,328 miljoen een jaar geleden.