Keppel DC REIT heeft aangekondigd dat de overdrachtsboeken en het register van houders van participaties van de vennootschap op 2 augustus 2022 om 17.00 uur (Registratiedatum) gesloten zullen worden ten behoeve van de vaststelling van het recht van houders van participaties in Keppel DC REIT op de uitkering van Keppel DC REIT van 5.049 cent per Participatie voor de periode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022 (Distributie) bestaande uit: een belastbare inkomensuitkering van 1,851 cent per Participatie; en een belastingvrije inkomensuitkering van 2,089 cent per Participatie; en een kapitaaluitkering van 1,109 cent per Participatie. Participanten wier effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Limited op de Registratiedatum met Participaties gecrediteerd zijn, zullen recht hebben op de Distributie die op 9 september 2022 betaald zal worden.