Hierbij wordt medegedeeld dat de Transferboeken en het Register van Participanten van Keppel DC REIT op 5 februari 2024 om 17.00 uur zullen worden gesloten voor het vaststellen van het recht van houders van participaties in Keppel DC REIT op de uitkering van 4.332 cent per Participatie door Keppel DC REIT voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.332 cent per Participatie voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bestaande uit: belastbare inkomstenuitkering van 1,810 cent per Participatie; belastingvrije inkomstenuitkering van 1,837 cent per Participatie; en kapitaaluitkering van 0,685 cent per Participatie. Participanten van wie de effectenrekening bij The Central Depository (Pte) Limited op de Registratiedatum gecrediteerd is met Participaties, hebben recht op de Uitkering die op 11 maart 2024 wordt betaald.