Keisei Electric Railway Co., Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 herzien. Voor de periode verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van 300.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 25.000 miljoen JPY, een inkomen toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 37.800 miljoen JPY en een winst per aandeel van 225,70 JPY, vergeleken met de vorige prognose van 308.800 miljoen JPY aan bedrijfsopbrengsten, 24.800 miljoen JPY, een inkomen toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 33.300 miljoen JPY en een winst per aandeel van 198,83 JPY.