Kameda Seika CO., Ltd. heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2018. Voor het jaar, op geconsolideerde basis, rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 99.522 miljoen tegen JPY 98.206 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 5.007 miljoen tegen JPY 5.618 miljoen een jaar geleden. Het gewone inkomen bedroeg 6.456 miljoen JPY tegen 7.122 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoresultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 4.110 miljoen of JPY 194,95 per basisaandeel, tegenover JPY 2.702 miljoen of JPY 128,17 per basisaandeel een jaar geleden. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 5.911 miljoen JPY tegenover 3.795 miljoen JPY een jaar geleden. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 8,9% tegenover 6,2% een jaar geleden. De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 7.351 miljoen JPY tegen 7.435 miljoen JPY een jaar geleden. Op niet-geconsolideerde basis boekte het bedrijf een netto-omzet van 74.612 miljoen JPY, tegenover 73.821 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 4.085 miljoen JPY tegen 4.270 miljoen JPY een jaar geleden. Het gewone inkomen bedroeg 5.067 miljoen JPY tegen 5.206 miljoen JPY een jaar geleden. De nettowinst bedroeg JPY 2.306 miljoen of JPY 109,39 per aandeel, tegenover JPY 2.306 miljoen of JPY 28,14 per aandeel een jaar geleden. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2018 verwacht het bedrijf op geconsolideerde basis een netto-omzet van JPY 47.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.300 miljoen, een gewoon inkomen van JPY 1.900 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 1.500 miljoen of JPY 71,14 per aandeel te rapporteren. Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2019 verwacht de onderneming op geconsolideerde basis een netto-omzet van 102.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 6.500 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 7.700 miljoen JPY en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 5.200 miljoen JPY of 246,63 JPY per aandeel. Het bedrijf kondigde een eindejaarsdividend aan van 35 JPY per aandeel voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2018. Geplande begindatum van de dividenduitkering is 15 juni 2018. Het bedrijf gaf dividendrichtlijnen voor het tweede kwartaal eindigend op 30 september 2018 en het volledige jaar eindigend op 31 maart 2019. De onderneming verwacht in het tweede kwartaal een dividend van 15 JPY per aandeel uit te keren. Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2019 verwacht de onderneming een eindejaarsdividend van 36 JPY per aandeel uit te keren.