Kameda Seika Co.,Ltd. heeft geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor de eerste negen maanden eindigend op 31 december 2020. Voor de eerste negen maanden kondigde de onderneming een netto-omzet aan van 77.230 miljoen JPY tegen 76.717 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 3.817 miljoen tegen JPY 3.763 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg JPY 3.315 miljoen of JPY 157,74 per aandeel, tegen JPY 3.209 miljoen of JPY 154,08 per aandeel een jaar geleden.