Kameda Seika Co, Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2022. Voor het jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 84.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 4.800 miljoen JPY, een nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 4.300 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 203,95 JPY.