Kameda Seika Co.,Ltd. heeft de financiële verwachtingen voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 herzien. Voor de periode verwacht het bedrijf nu een netto-omzet van 94.500 miljoen JPY, tegenover 92.000 miljoen JPY in de vorige prognose. Een bedrijfsresultaat van 3.500 miljoen JPY tegenover de vorige prognose van 5.000 miljoen JPY.

Nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 1.600 miljoen JPY tegenover de vorige guidance van 3.700 miljoen JPY. Nettowinst per aandeel van 75,89 JPY tegen 175,49 JPY volgens de vorige prognose.