Kameda Seika Co.,Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 97.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 4.500 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 3.300 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 156,52.