Kameda Seika Co.,Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2024 en het fiscale jaar eindigend op 31 maart 2025. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 47.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 900 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 350 miljoen en een nettoresultaat per aandeel van JPY 16,60.

Voor het jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 100.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 4.500 miljoen, een nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 2.900 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 137,55.