Kameda Seika Co.,Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023. Voor die periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van 92.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 5.000 miljoen JPY, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 3.700 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 175,49 JPY.