Kaiser Aluminum Corporation kondigde aan dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten van $0,77 per aandeel heeft vastgesteld. Het dividend zal op 15 mei 2023 betaalbaar worden gesteld aan aandeelhouders die op 25 april 2023 bij sluiting van de beurs in het aandelenregister zijn ingeschreven.