Op 13 juli 2023 kondigde Kaiser Aluminum Corporation de betaalbaarstelling aan van een driemaandelijks dividend in contanten van $0,77 per aandeel, betaalbaar op 15 augustus 2023 aan aandeelhouders die op 25 juli 2023 als aandeelhouder geregistreerd waren.