JSR Corporation heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023 heeft het bedrijf een omzet van JPY 404.631 miljoen herzien, vergeleken met de vorige prognose van JPY 413.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 3.649 miljoen vergeleken met de vorige prognose van JPY 16.000 miljoen, een verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 5.551 miljoen vergeleken met de vorige prognose van JPY 8.500 miljoen of een gewoon verlies per aandeel van JPY 26,74 vergeleken met de vorige prognose van JPY 40,94.