HAL Investments B.V. heeft op 8 maart 2022 een bod gedaan op het resterende belang van 53,8% in Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (ENXTAM:BOKA) van Sprucegrove Investment Management Ltd, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Moneta Asset Management en anderen voor €2,26 miljard. HAL Investments B.V. bracht een bod uit tegen €32,50 per aandeel voor alle uitgegeven aandelen anders dan 46,2% die zij reeds bezit. Per 29 augustus 2022 is de biedprijs verhoogd van €32,5 per aandeel naar €33 per aandeel. Het Bod zal niet onderworpen zijn aan een minimum aanvaardingsdrempel. HAL zal het voorgenomen Bod financieren uit haar beschikbare liquide middelen. De aanvang van het Bod zal afhankelijk zijn van (i) goedkeuring van het biedingsbericht door de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM'), (ii) de handel in de Aandelen op Euronext Amsterdam niet is opgeschort of beëindigd, (iii) er geen bevel, schorsing, vonnis of beschikking is uitgevaardigd die het uitbrengen van het Bod verbiedt, en (iv) zich geen materiële nadelige verandering heeft voorgedaan. Voorts zal het Bod, wanneer het wordt gedaan, onder meer afhankelijk zijn van de vraag of HAL de vereiste vergunningen van regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten heeft verkregen en of zich geen materiële nadelige verandering heeft voorgedaan. Per 1 juli 2022 kondigt Koninklijke Boskalis aan dat zij een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zal bijeenroepen, te houden op 24 augustus 2022, waarin de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis het Bod zullen bespreken, inclusief de financiële en niet-financiële aspecten. De Raad van Bestuur van Boskalis beveelt de aandeelhouders unaniem aan het bod te aanvaarden. Per 7 september 2022 zijn tijdens de biedingsperiode 28.285.416 aandelen aangeboden, ongeveer 21,9% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis, waardoor het belang van HAL toeneemt tot 106.314.654 aandelen of ongeveer 82,2% van Boskalis en het bod onvoorwaardelijk wordt. HAL zal een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende aandelen te verwerven, wanneer het ten minste 95% van de aandelen bezit. De acceptatieperiode loopt van 27 juni 2022 tot 2 september 2022 en de afronding van de transactie wordt verwacht in het derde kwartaal van 2022. Per 29 augustus 2022 is de aanvaardingsperiode voor het overnamebod verlengd tot 6 september 2022. Per 7 september 2022 kondigt HAL met genoegen aan dat aan alle in het biedingsbericht beschreven biedingsvoorwaarden is voldaan en dat de Bieder het bod onvoorwaardelijk verklaart & een na-aanvaardingsperiode ingaande op 8 september 2022 tot 20 september 2022, onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op het bod.

Kempen & Co treedt op als financieel makelaar van de Stichting. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van HAL. De Raad van Bestuur heeft AXECO Corporate Finance ingeschakeld als financieel adviseur en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP als juridisch adviseur. De Rabobank treedt op als financieel adviseur van de Raad van Commissarissen en Burggraaf & Hoekstra B.V. treedt op als onafhankelijk juridisch adviseur van de Raad van Commissarissen. Rabobank en AXECO Corporate Finance hebben waarderingsanalyses uitgevoerd en stellen dat de door HAL gecommuniceerde biedprijs per aandeel niet onredelijk is, maar naar hun mening niet voldoende overtuigend om deze prijs aan haar aandeelhouders aan te bevelen. Rabobank en AXECO hebben ook een fairness opinion gegeven over de transactie.

HAL Investments B.V. heeft op 20 september 2022 de overname afgerond van het resterende belang van 53,8% in Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (ENXTAM:BOKA) van Sprucegrove Investment Management Ltd, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Moneta Asset Management en anderen. Tijdens de Post-Acceptatieperiode werden 17.694.837 Aandelen aangeboden en samen met de Aandelen die reeds door HAL worden gehouden, inclusief Aandelen die tijdens de Acceptatieperiode werden aangeboden en Aandelen waarop HAL recht heeft (gekocht maar nog niet geleverd), vertegenwoordigt dit in totaal 127.181.949 Aandelen of ongeveer 98,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. De afwikkeling van de Aandelen die tijdens de Post-Acceptatieperiode worden aangeboden, zal plaatsvinden op 27 september 2022. Boskalis en HAL zullen de schrapping van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam & Amsterdam nastreven. HAL zal een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven.