Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van CNY 576,18 miljoen, tegen CNY 794,4 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen CNY 579,6 miljoen, tegen CNY 799,98 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 209,75 miljoen, tegen een nettowinst van CNY 29,93 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,2545, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0361 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,2545, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0361 een jaar geleden.