Een onbekende koper stemde ermee in om op 31 augustus 2023 15% van het aandelenbelang in Newsky Wisdom Treasure (Beijing) Co, Ltd. over te nemen van Jianpu Technology Inc.

Een onbekende koper heeft de verwerving van 15% van het belang in Newsky Wisdom Treasure (Beijing) Co., Ltd. van Jianpu Technology Inc. (NYSE:JT) op 31 oktober 2023 afgerond.