De raad van bestuur van Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. heeft op 20 maart 2023 ontslagverslagen ontvangen van de heer Zhao Hui (de heer Zhao) en Dr. Du Wei (Dr. Du). De heer Zhao en Dr. Du hebben hun functie als niet-uitvoerende bestuurders en leden van het Vergoedings- en Beoordelingscomité van de Raad van Bestuur van de Onderneming neergelegd wegens de wijziging van hun persoonlijke werkregelingen. Overeenkomstig de relevante bepalingen van de statuten van Jiangsu Recbio Technology Co, Ltd., worden de ontslagverslagen van de heer Zhao en Dr. Du van kracht vanaf de datum waarop de ontslagverslagen bij de Raad van Bestuur zijn ingediend.