Jiangsu Recbio Technology Co, Ltd. heeft aangekondigd dat wegens functiewijzigingen, de heer Gu Zhongcai (de heer Gu) en mevrouw Wang Hongyang (mevrouw Wang) hun ontslag hebben ingediend als toezichthouders van de eerste zitting van de raad van toezicht van de Onderneming (de Raad van Toezicht) op 30 juni 2022. Het ontslag van mevrouw Wang gaat in op 30 juni 2022, terwijl het ontslag van de heer Gu ingaat na de voltooiing van de wijzigingen van de statuten van de Onderneming. Daaraan voorafgaand zal de heer Gu zijn functie als toezichthouder blijven uitoefenen.

De heer Gu en mevrouw Wang hebben bevestigd dat zij geen meningsverschillen hebben met de Onderneming, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en dat er geen andere zaken in verband met hun ontslag zijn die onder de aandacht van de Hong Kong Stock Exchange en de Aandeelhouders moeten worden gebracht. Mevrouw Liu Ping, 43 jaar, was QA-directeur van Gan & Lee Pharmaceutical Co., Ltd.) (de voorganger van Gan & Lee Pharmaceutical Holdings Ltd.) van januari 2002 tot augustus 2010, directeur van de kwaliteitsafdeling van Beijing Mabworks Biotech Co., Ltd. van september 2010 tot april 2011, manager van de kwaliteitsafdeling van Beijing ABZYMO Biosciences Co., Ltd. van mei 2011 tot oktober 2019, en is sinds november 2019 adjunct-directeur van de afdeling uitgebreid management van de Vennootschap. Mevrouw Liu is in 2001 afgestudeerd aan de Shenyang Pharmaceutical University, en in 2015 aan de Network School of Medical Education van de Peking University, beide met als hoofdvak farmacie.

Mevrouw Liu zal samen met andere leden van de eerste zitting van de Raad van Toezicht van de Vennootschap vormen, met een ambtstermijn die begint op 30 juni 2022 en eindigt bij het verstrijken van de termijn van de eerste zitting van de Raad van Toezicht, en zal bij het verstrijken van de termijn herkiesbaar zijn. De vennootschap zal met mevrouw Liu een dienstverleningscontract als toezichthouder sluiten. Tijdens de ambtstermijn zal mevrouw Liu, tenzij anders bepaald in de vergoedingsregeling voor toezichthouders van de Vennootschap, geen vergoeding als toezichthouder van de Vennootschap ontvangen, maar zal zij een vergoeding als werknemer blijven ontvangen.