Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. kondigde aan dat positieve resultaten werden behaald voor haar sequentiële boostervaccinatie fase II studie van het recombinante tweecomponenten COVID-19 vaccin ReCOV in de Filippijnen. Deze klinische studie heeft tot doel de immunogeniciteit en het veiligheidsprofiel van ReCOV en het mRNA-vaccin COMIRNATY® van Pfizer te vergelijken als boostervaccinatie bij proefpersonen die de primaire vaccinatie met geïnactiveerde vaccins hebben voltooid. De resultaten toonden aan dat de titer van neutraliserende antilichamen tegen Omicron BF.7 en BA.2.75, geïnduceerd door sequentiële vaccinatie met ReCOV, significant beter was dan die van de mRNA-vaccin-groep (met statistisch significante verschillen).

De belangrijkste stam van de huidige uitbraak in Peking is Omicron BF.7. Als variant van Omicron heeft BF.7 een sterker immuunontsnappingsvermogen, een snellere infectiesnelheid en een sterkere verhulling. Daarom is vaccinatie van vaccins met een betere werkzaamheid de sleutel tot het beëindigen van de epidemie. Statistisch superieure titer van neutraliserende antilichamen tegen Omicron BF.7 in vergelijking met het mRNA-vaccin.

Op 14 dagen na boostervaccinatie was de seroconversiegraad (SCR) van neutraliserende antilichamen tegen Omicron BF.7 van de ReCOV-groep en de mRNA-vaccin-groep respectievelijk 91,1% en 88,4%, en de SCR van de ReCOV-groep was hoger dan die van de mRNA-vaccin-groep. Tegelijkertijd waren de geometrisch gemiddelde titers (GMT) van neutraliserende antilichamen in de ReCOV-groep en de mRNA-vaccin-groep respectievelijk 6.549,1 en 4.529,6, en de GMT in de ReCOV-groep was significant hoger dan die in de mRNA-vaccin-groep (P-waarde < 0,001). Bovendien steeg het neutraliserende antilichaamniveau dat door de ReCOV-groep werd geïnduceerd met 30,8 keer ten opzichte van de uitgangswaarde, wat significant hoger was dan dat van het mRNA-vaccin (22,7 keer).

In de ReCOV-groep was het neutraliserende antilichaam tegen Omicron BF.7 slechts 2,5 keer lager dan dat van de oorspronkelijke stam, wat wijst op een uitstekend kruis-neutralisatie-effect. Statistisch betere titer van neutraliserende antilichamen tegen Omicron BA.2.75 in vergelijking met het mRNA-vaccin. Op 14 dagen na boostervaccinatie was de SCR van neutraliserende antilichamen tegen Omicron BA.2.75 van de ReCOV-groep en de mRNA-vaccin-groep respectievelijk 92,1% en 88,4%, en de SCR-waarde van de ReCOV-groep was hoger dan die van de mRNA-vaccin-groep.

Tegelijkertijd was de neutraliserende antistof GMT van de ReCOV-groep en de mRNA-vaccin-groep respectievelijk 6.268,3 en 4.676,3, en de GMT van de ReCOV-groep was significant hoger dan die van de mRNA-vaccin-groep (P-waarde = 0,003). Bovendien steeg het door de ReCOV-groep geïnduceerde neutraliserende antilichaam met 27,3 keer ten opzichte van de uitgangswaarde, wat significant hoger was dan dat van het mRNA-vaccin (21,5 keer). In de ReCOV-groep was het neutraliserende antilichaam tegen Omicron BA.2.75 slechts 2,6 keer lager dan dat van de oorspronkelijke stam, wat wijst op een uitstekend kruis-neutralisatie-effect.

ReCOV is een recombinant COVID-19 vaccin dat wordt ontwikkeld door het bedrijf met zijn technologieplatforms, waaronder de nieuwe hulpstof, proteïne-engineering en immunologische evaluatieplatforms, en de hulpstof die daarin wordt gebruikt is de zelf ontwikkelde nieuwe hulpstof BFA03. Het heeft een aantal uitgebreide voordelen, waaronder een gunstig neutraliserend effect en immuun persistentie, een algemeen positief veiligheidsprofiel, potentiële groei in productieschaal, lage productiekosten, bereidingsstabiliteit en het vermogen om te worden opgeslagen en vervoerd bij kamertemperatuur. De Vennootschap heeft de bouw van de ReCOV productiefaciliteit en de voorbereiding voor commerciële productie voltooid, en heeft de relevante licentie voor de productie van vaccins verkregen, afgegeven door de regelgevende instanties in China, die volledig is voorbereid op de commercialisering in China.