De Raad van Bestuur van JG Summit Holdings, Inc. heeft in zijn gewone vergadering van 8 mei 2023 zijn goedkeuring gehecht aan de uitkering van een regelmatig dividend in contanten van 0,40 PHP per gewoon aandeel uit de onbeperkte ingehouden winst van de onderneming per 31 december 2022 aan alle houders van aandelen die op 23 mei 2023 als zodanig zijn geregistreerd en dat zal worden uitbetaald op 14 juni 2023.