De Raad van Bestuur van JG Summit Holdings, Inc. (JGS) heeft zijn goedkeuring gehecht aan de declaratie van een regulier dividend in contanten van 0,40 PHP per gewoon aandeel uit de onbeperkte ingehouden winst van JGS per 31 december 2021, aan alle aandeelhouders die op 26 mei 2022 als aandeelhouder bekend zijn, en dat op 14 juni 2022 zal worden uitbetaald.