Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De aandeel heeft een zeer laag waarderingsniveau met een ondernemingswaarde die wordt geschat op 0.42 maal de omzet.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.

● De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.

● Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.

● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.