JEOL Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2022 herzien. Het bedrijf verhoogde de aanvankelijke prognose voor het lopende fiscale jaar en verwacht dat de netto-omzet 128 miljard JPY zal bedragen en dat het bedrijfsresultaat 9,8 miljard JPY zal bedragen. De winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij zal 7,4 miljard JPY bedragen.