JEOL Ltd. heeft geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2018. Voor de periode rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van ¥104.570 miljoen tegen ¥99.698 miljoen een jaar geleden. De operationele winst bedroeg ¥3.928 miljoen tegen ¥2.076 miljoen een jaar geleden. De gewone winst bedroeg ¥ 4.363 miljoen tegenover ¥ 1.724 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg ¥ 4.532 miljoen of ¥ 46,90 per aandeel tegenover ¥ 595 miljoen of ¥ 6,17 per aandeel een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders/eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg 13,0% tegenover 1,9% een jaar geleden. De winst voor belastingen bedroeg ¥ 4.796 miljoen tegenover ¥ 2.274 miljoen een jaar geleden. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 6.524 miljoen tegenover nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten van JPY 573 miljoen een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg ¥ 1.562 miljoen tegenover ¥ 2.514 miljoen een jaar geleden. De aankoop van immateriële vaste activa bedroeg ¥150 miljoen tegenover ¥104 miljoen een jaar geleden. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2018 verwacht het geconsolideerde bedrijf een netto-omzet van ¥49.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥300 miljoen en een gewone winst van ¥600 miljoen. Voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2019 verwacht de geconsolideerde onderneming een netto-omzet van 110.000 miljoen yen, een bedrijfsresultaat van 5.200 miljoen yen, een gewone winst van 5.500 miljoen yen en een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 4.000 miljoen yen of een winst per aandeel van 41,40 yen.